- en göingegård i fem sekler

Välkomna till Asmoarp Natur

Hitta ut till oss på gården Asmoarp med anor från 1500-talet, sitt ner i vår kaffestuga och njut av den härliga miljön

Asmoarp är en släktgård med lång historia bakåt i tiden. Gården består av ett boningshus med omgivande trädgårdar, längor, en vacker vinterträdgård och ett brygghus. Runt gården finns fantastisk natur med blandad skog, beteshagar och strax intill huset en forsande bäck.

Hjärtligt Välkomna!

Försommar i Asmoarp

Vi öppnar upp 21/5-30/5. Kom ut och njut av miljön på gården. Varmt välkomna

Skogförvaltning

Asmoarp Natur AB bedriver skogsförvaltning och förmedling av virke.