Hitta ut till oss på gården Asmoarp med anor från 1500-talet, sitt ner i vår kaffestuga och njut av den härliga miljön

Asmoarp är en släktgård med lång historia bakåt i tiden. Gården består av ett boningshus med omgivande trädgårdar, längor, en vacker vinterträdgård och ett brygghus. Runt gården finns fantastisk natur med blandad skog, beteshagar och strax intill huset en forsande bäck.

Upplev platsen på vår vackra ställplats, och på vintern öppnar vi upp med julgransförsäljning på gården med en helhetsupplevelse för hela familjen. 

Hjärtligt Välkomna!