- en göingegård i fem sekler

Välkomna till Asmoarp Natur

Hitta ut till oss på gården Asmoarp med anor från 1500-talet, sitt ner i vår kaffestuga och njut av den härliga miljön

Asmoarp är en släktgård med lång historia bakåt i tiden. Gården består av ett boningshus med omgivande trädgårdar, längor, en vacker vinterträdgård och ett brygghus. Runt gården finns fantastisk natur med blandad skog, beteshagar och strax intill huset en forsande bäck.

Hjärtligt Välkomna!

Kom och upplev vår ställplats!

Nere vid dammarna kan ni parkera för natten. Tillgång till brygga, bad och matplats.  För mer info ring 0703388242

Gårdens historia

Läs mer om gårdens historia, om omgivningarna, berättelser kring platsen och om de personer som levt här. 

Om oss

Vilka är vi som bor här? Läs mer om oss och våra planer.